Gwarancja, dokumentacja, certyfikat

Stawiamy na jakość, dlatego do każdej realizowanej inwestycji dołączamy komplet dokumentów zapewniający klientowi 25-letnią gwarancję producenta. Dokumentujemy proces produkcji piany poprzez zapis parametrów natrysku umożliwiający weryfikację czy zlecenie zostało wykonane zgodnie ze specyfikacją producenta. Ponadto klient otrzymuje certyfikat badania jakości materiału oznaczony konkretnym numerem pokrywającym się z numerem na beczkach z półproduktami.